Aannemersbedrijf Oude Moleman BV - Renovatie
Logo Oude Moleman  Logo Oude Moleman


Oude Moleman BV
Pierikspad 3a
7596 KD Rossum
Tel.:(0)031 (0)541 62 53 25
Fax:(0)031 (0)541 62 58 53
K.v.K.: 06019788
E-mail: info@oudemoleman.nl

Disclaimer

RENOVATIE


Goorweg 4 - Rossum(O)
Goorweg 4

Renovatie boerderij tot woonhuis.

Vergroting
Smienkweg 4 - Rossum(O)
Smienkweg 4

Renovatie boerderij tot woonhuis.

Vergroting
Laarweg 3 - Rossum(O)
Laarweg 3

Verbouwing boerderij tot woonhuis.

Vergroting

 Kijk verder

 [woningbouw] [renovatie] [onderhoud] [bedrijfspanden] [agrarisch].